ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 166308]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 1 ต.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 1 ต.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 23 กรกฎาคม 2534 / อายุ 33 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 166 ซม. น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 760 วัน เหตุผล ต้องการศึกษาต่อระดับปวส.สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : ศอบ.กศน.เมืองระยอง
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.5
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านค่าย
วุฒิการศึกษา : ม.3
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.33

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งาน Part-time - นักศึกษาฝึกงาน
2. บุคคล - ฝึกอบรม
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานฝ่ายบุคคล
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 7000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |