ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 168776]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 20 ต.ค. 2551)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 20 ต.ค. 2551)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 พฤษภาคม 2526 / อายุ 41 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 157 ซม. น้ำหนัก : 52 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2545
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคนคร
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิค
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.67
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยการอาชีพนคร
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิค
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.76

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ช่าง
2. qc
3. qa
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2548  ถึง มกราคม 2549
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 99/9 ม.7 ต.บางโฉลง อ.บางพล๊ จสมุปราการ
ตำแหน่ง : ช่างควบคุมความเย็น
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมเครืองจักร
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2551  ถึง ธันวาคม 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : QC
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ควบคุมคุณ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |