ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 182495]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 ม.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 30 ม.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 3 กุมภาพันธ์ 2530 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 64 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียนนักศึกษาวิชาทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 60 วัน เหตุผล ยังเรียนไม่จบ
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัญฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.75
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอู่ทอง
วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.26

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. QC,QA
2. ออกแบบผลิตภัณฑ์
3. ประสานงานระหว่างออกแบบกับช่างพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
หางานอุดร   หางานนิคมลําพูน   หางานเลย   หางานทัวร์   หางาน ลำปาง   หางานนครปฐม   หางานจังหวัดตรัง   หางาน ภาษาจีน   หางานศรีราชา   หางาน อยุธยา   หางานกระบุรี   หางานเกษตร   หางานทวงหนี้   หางานอยุธยาไฮเทค   หางาน นครสวรรค์   หางานลาดกระบัง   หางานด้านน้ำมัน   หางานนครสวรรค์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา