ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 183884]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 10 ก.พ. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ก.พ. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 10 กันยายน 2529 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 60 วัน เหตุผล กำลังรอจบ
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ทล.บ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.74
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนทวีธาสภิเศก 2
วุฒิการศึกษา : วิทย์-คณิต
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.4

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วางแผนการผลิต
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุจำนวน

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2548  ถึง พฤษภาคม 2548
สถาบัน : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,บริษัทฐานการพิมพ์
หลักสูตร : ฝึกงาน
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2551  ถึง สิงหาคม 2551
สถาบัน : บริษัทโรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช
หลักสูตร : ฝึกงาน
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2551  ถึง มกราคม 2552
สถาบัน : T.K.S. เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
หลักสูตร : ฝึกงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |