ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 189034]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 12 ม.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ม.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 17 กรกฎาคม 2519 / อายุ 47 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 152 ซม. น้ำหนัก : 42 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 2 วัน เหตุผล
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2543
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรรียนไทยวิจิตรศิลป
วุฒิการศึกษา : ศิลป์กรรมสากล
สาขาวิชา : จิตรกรรมสากล
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.50

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ส่งเอกสาร - ขับรถ - แม่บ้าน - รปภ.
2. งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม - กุ๊ก
3. ออกแบบเว็บไซต์ - กราฟฟิคดีไซด์ - webmaster
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. จัดเรียงกระดาษ
2. ช่างพิมพ์สรีกน
3. ฝ่ายศิลป์,พนักงานตัดสติ๊กเกอร์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 7000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2549  ถึง เมษายน 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 22/52 ถ.โชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว ก.ท.ม
10230
ตำแหน่ง : ฝ่ายศิลป์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : งานพิมพ์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ ดี พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 60 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 60 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : งานพิมพ์สติ๊กเกอร์ ,งานติดรีดสติ๊กเกอร์,ตัดงาน,งานปริ์นเตอร์ ช่างพับแผ่น,จัดเรียงกระดาษ,เก็บเรียงไปรุษุณีย์บัตร

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ขอโทษนะค่ะเราเป็นคนพิการคือ พูดไม่ได้และฟ้งไม่ได้เป็นหูหนวกค่ะเมื่อเคยทำงานตำแหน่งฝ่ายศิลป์ งานลักษณะงานพิมพ์ค่ะ อยากจะงานทำรับสมัครงานที่นี้ค่ะ
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |