ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 194900]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 มี.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 1 เม.ย. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 20 มกราคม 2530 / อายุ 37 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เรียน รด.

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ทล.บ
สาขาวิชา : เทคนิคการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.75
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : ดอนบอสโก กรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.58

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรการพิมพ์
2. ควบคุมคุณภาพสิ่งพิมพ์
3. ประสานงานโรงพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |