ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 194932]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 มี.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มี.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 6 มกราคม 2527 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ร.ด.

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : พระโขนง, บางนา
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2545
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : ม.รามคำแหง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : รัฐศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.62

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. การขาย - การตลาด
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. ส่งเอกสาร - ขับรถ - แม่บ้าน - รปภ.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ขับรถ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา (Part Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |