ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 194947]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 21 มี.ค. 2557)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 31 มี.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 17 มกราคม 2525 / อายุ 42 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 158 ซม. น้ำหนัก : 44 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสหตรังอาชีวะ
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : คอมพิวเตอร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.62
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนสหตรังอาชีวะ
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : บัญชี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.27

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
2. งานด้านอาหาร-เครื่องดื่ม - กุ๊ก
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานคีย์ข้อมูล
2. พนักงานขายเครื่องสำอาง - เสื้อผ้า
3. พนักงานขายเบเกอรี่
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 7000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2550  ถึง กุมภาพันธ์ 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : หลังเซนทรัล รัตนาธิเบศ
ตำแหน่ง : พนักงานคีย์ข้อมูล
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : เป็นงานคีย์ข้อมูลให้กับทางราชการ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 32 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถพิมพ์ได้ทั้ง ไทย/อังกฤษ ได้คล่อง


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |