ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 198933]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 24 เม.ย. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 24 เม.ย. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 22 ตุลาคม 2523 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : อุดรธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : ราชภัฎ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : ออกแบบ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.75
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : อาชีวศึกษา
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : วิจิตรศิลป์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.75

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
3. งานโฆษณา - Creative - ช่างภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. บริการ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 7000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2550  ถึง มกราคม 2551
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 52 ซ.รวมทรัพย์เจริญ ถ.ศรีนครินทร์ เขตประเวศ กทม
ตำแหน่ง : กราฟฟิค
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : แยกสี แต่งภาพ ยิงฟิล์ม

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก พอใช้ ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
3. จีน พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ถ่ายภาพ คุยเก่ง


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |