ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 217730]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค. 2552)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 19 ส.ค. 2552)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 2 มิถุนายน 2528 / อายุ 39 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล ต้องลาออกจาที่เดิม
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2551
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(ธัญบุรี)
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาตร์บันฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรม-เคมีสิงทอ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.88
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหันคาพิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.98

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เสื้อผ้า - ช่างแพทเทิร์น - ดีไซด์เนอร์
2. วิศวกร
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Merchandiser
2. R&D
3. ตามความเหมาะสม
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2551  ถึง กันยายน 2552
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ซอยตรีมิตร ถ.พระรามที่4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย 10110
ตำแหน่ง : ทดสอบสิ่งทอทางกายภาพและเคมี
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1.ดำเนินการทดสอบสิ่งทอทางเคมีและกายภาพ
2.ทดสอบประสิธิภาพเครื่องซักผ้า
3.ดูแลตรวจงานช่างเทคนิค
4.ร่วมงานโครงการต่างๆของศุนย์วิเคราะห์ทดสอบสิ่งทอ
5.ตรวจสอบงานและรักษาระบบ ISO17025
6.ศึกษางานทดสอบใหม่ๆ
7.งานอื่นๆที่ได้รัมอบหมาย
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2550  ถึง ตุลาคม 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : บางบัวทอง-ไทรน้อย
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Lab test & maching .Quality contron

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ตุลาคม 2551  ถึง 
สถาบัน : สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอไทย
หลักสูตร : การย้อมสีชนิดต่างๆ
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2551  ถึง 
สถาบัน : การทดสอบสิ่งทอ .การหาชนิดเส้นใย
หลักสูตร : สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอไทย
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : ธันวาคม 2551  ถึง 
สถาบัน : สถาบันพัฒนาอุสาหกรรมสิ่งทอไทย
หลักสูตร : ข้อกำหนดทั่วไปว่าดวยความปลอดภัยในห้องปฎิบัติการทดสอบ(ISO17025) และอื่นๆอีกมากมาย

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
3. -
4. -
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : comPuter MS office .Excal,power poin ,autocat

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : My project friber condition machine
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |