ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 233074]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 5 มี.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 5 มี.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 24 กรกฎาคม 2531 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : มหาสารคาม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วศ.บ.
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.08
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : สารคามพิทยาคม
วุฒิการศึกษา : ม.ปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิตฯ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.75

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Chemical Engineer
2. Process Engineer
3. R&D Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2553  ถึง มีนาคม 2553
สถาบัน : ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร : โปรแกรม Hysys
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2550  ถึง มีนาคม 2550
สถาบัน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
หลักสูตร : อบรมเชิงปฎิบัติการ โครงการการพัฒนาผู้นำเกียร์มอดินแดง รุ่นที่ 4

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 45 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : 1.สอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา
2.พิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : 1. ประธานฝ่ายวิชาการ สโมสรคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
2. อบรมผู้นำเกียร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. โครงการเรื่องการสกัดเบนซีนออกจากดินปนเปื้อนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์วิกฤติยิ่งยวด
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |