ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 248014]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 มี.ค. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 30 มี.ค. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 12 สิงหาคม 2522 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 54 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณท์

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : จตุจักร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ทำงานอยู่
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2545
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : เทคนิคมีนบุรี
วุฒิการศึกษา : ปวส
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.75
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : เทคนิคมีนบุรี
วุฒิการศึกษา : ปวช
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.54

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ช่างเทคนิคการพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2549  ถึง มีนาคม 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นสพ.ไทยรัฐ จตุจักร กรุงเทพ 10900
ตำแหน่ง : ช่างพิมพ์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : การพิมพ์ออฟเซ็ต

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |