BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 251079]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 22 เม.ย. 2553)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 เม.ย. 2553)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 20 ธันวาคม 2521 / อายุ 44 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 62 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการคัดเลื่อกแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2544
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : วิทย์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.91
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนอรุโณทัย
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์ทั่วไป
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.00

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ช่างพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2547  ถึง พฤษภาคม 2549
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 75หมู่ 6 ต.ปงแสงทอง อ. เมื่อง จ.ลำปาง
ตำแหน่ง : QC
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้และรักษาคุณภาพของสินค้านั้นให้ได้มาตราฐาน ISO9002 เพื่อส่งออก
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2551  ถึง เมษายน 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 1854 บางนา-ตราด(กม.4)กรุงเทพ 10260
ตำแหน่ง : ช่างพิมพ์
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : พิมพ์สื่อต่างๆ เช่นหนังสือพิมพ์รายวัน รายสัปดา และพิมพ์แบบเรียนต่างๆให้กับองค์กร

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2552  ถึง พฤศจิกายน 2552
สถาบัน : วิทยาศาสตร์สิงแวดล้อม
หลักสูตร : ปัจจัยของ 5 ส

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
3. จีนฮ้อ ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 35 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap