ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 274757]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 12 ธ.ค. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ธ.ค. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 ตุลาคม 2527 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 169 ซม. น้ำหนัก : 57 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : พ้นภาระทางการทหาร (จบ รด.ปี3)

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ต้องทำเรื่องลาออกจากบริษัทเดิมให้เรียบร้อยก่อน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2552
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสยาม
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า (สื่อสารฯ)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.29
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนทวีธาภิเศก
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 1.67

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรโทรคมนาคม
2. วิศวกรไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 16000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ธันวาคม 2552  ถึง ตุลาคม 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 94 ซอยโยธินพัฒนา คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ตำแหน่ง : Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : PM ระบบ Fire Alarm
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2553  ถึง ธันวาคม 2554
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 94 ซอยโยธินพัฒนา คลองจั่น บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
ตำแหน่ง : Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : MS Office (Word , Exel , Visio , PowerPoint) , Auto CAD

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |