BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 296136]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 3 พ.ค. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 3 พ.ค. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 1 กุมภาพันธ์ 2532 / อายุ 33 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สงขลา
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 14 วัน เหตุผล ต้องย้ายสัมภาระจากต่างจังหวัดและต้องจัดหาที่พัก
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2553
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วุฒิการศึกษา : วิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.59
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนวรนารีเฉลิม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.03

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
2. วิทยาศาสตร์อาหาร - โภชนาการ
3. การขาย - การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. R&D packaging
2. Graphic Design
3. packaging speacilist
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 14000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2554  ถึง มีนาคม 2554
สถาบัน : ศูนย์ ADCET คณะอุตสาหกรรมเกษตร
หลักสูตร : การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : เมษายน 2553  ถึง เมษายน 2553
สถาบัน : SCG
หลักสูตร : อบรม TRIZ

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 60 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 40 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Illustator SketchUp Photoshop และ Microsoft office ได้ดี

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ::ได้ทำโครงงานนักศึกษาเกี่ยวกับการผลิตและพัฒนา อิฐมวลเบา โดยใช้กระดาษเหลือใช้ ขี้เลื่อยและชานอ้อยในการผลิต

::จัดทำสัมมนา เกี่ยวกับ การพัฒนาก้อนอิฐมวลเบาโดยใช้ซีเมนต์ผสมกับยางฝอย เพื่อผลิตเป็นอิฐสำหรับทางเท้า

:: เคยได้รับการเลือกตั้งเป็นสโมสรนักศึกษา ของคณะอุสาหกรรมเกษตร ฝ่ายสารสนเทศ ในปี 2551

:: เป็นหัวหน้าโครงการงานเลี้ยงรับปริญญา พี่บัณฑิต ปี 2551
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2022 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap