ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 304907]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 14 มิ.ย. 2554)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 มิ.ย. 2554)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 23 กรกฎาคม 2521 / อายุ 45 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 60 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่าน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2540
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : ดุสิตพาณิชยการ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การตลาด
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.35

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ออกแบบเว็บไซต์ - กราฟฟิคดีไซด์ - webmaster
2. ส่งเอกสาร - ขับรถ - แม่บ้าน - รปภ.
3. การขาย - การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานขับรถผู้บริหาร
2. กราฟฟิคสิ่งพิมพ์
3. การตลาด การขาย
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 18 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก :
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : -
ตำแหน่ง : Computer Grafig
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : บริหารและจัดการสี เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิมพ์
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก :
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : -
ตำแหน่ง : -
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก :
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : -
ตำแหน่ง : -
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก :
สถาบัน : -
หลักสูตร : -
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก :
สถาบัน : -
หลักสูตร : -
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก :
สถาบัน : -
หลักสูตร : -

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
3. - ดีมาก ดีมาก ดีมาก
4. - ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 80 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 80 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุก
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เคยทำงานมาหลากหลายประเภท สามารถใช้โปรแกรมกราฟิคได้ รุ้เส้นทางในกรุงเทพและปริมณฑลเป็นอย่างดี

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : -
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |