BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 334887]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 1 เม.ย. 2557)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 26 มิ.ย. 2555)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 พฤศจิกายน 2528 / อายุ 36 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 171 ซม. น้ำหนัก : 78 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ไดรับการยกเว้น (เรียน ร.ด)

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2554
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.12
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ช่างกลเกษตร
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.18

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมการเกษตร - การชลประทาน
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. เกษตร - ปศุสัตว์ - ประมง - เหมืองแร่
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. ฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง
3. ฝ่ายคบคุมคุณภาพ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุจำนวน

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2553  ถึง พฤษภาคม 2553
สถาบัน : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต ขอนแก่น
หลักสูตร : ฝึกอบรมการใช้งานโปรแกรม Autocad

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ , รถบรรทุก
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap