ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 376046]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 26 มิ.ย. 2558)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 2 ก.ค. 2558)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 6 มิถุนายน 2534 / อายุ 33 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 168 ซม. น้ำหนัก : 87 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการคัดเลือก

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สตูล
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2558
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.09
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วุฒิการศึกษา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.02

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
3. โปรแกรมเมอร์ - คอมพิวเตอร์ - IT
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. ช่างเทคนิค
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มีนาคม 2556  ถึง พฤษภาคม 2556
สถาบัน : ฝึกงาน บริษัท เอ วี แอล เพาเวอร์ทรอนิกส์ เทคโนโลยีจำกัด (สำนักงานใหญ่) 608 ถนนรัถการ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
หลักสูตร : ตำแหน่งช่างเทคนิค
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2552  ถึง กรกฎาคม 2552
สถาบัน : ฝึกงาน บริษัท หาดใหญ่เคเบิ้ลเทเลวิชั่น จำกัด 354 ถ.สัจจกุล ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หลักสูตร : ตำแหน่งช่างเทคนิค

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : ทางด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ในวันที่ 14 มิถุนายน 2555 ได้รับคัดเลือกให้เป็น “คนดีราชมงคลศรีวิชัย”ในด้านบำเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |