ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 377780]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 17 ต.ค. 2558)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 17 ต.ค. 2558)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 27 พฤษภาคม 2529 / อายุ 38 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 187 ซม. น้ำหนัก : 79 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : เชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.60
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.00

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. งานบริการทั่วไป - บริกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานบริษัท
2. พนักงานคลังสินค้า
3. พนักงานควบคุมดูแลการผลิต
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 6 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2551  ถึง เมษายน 2557
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 138 ม.3 ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายอะไหล่
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |