ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 380044]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 14 พ.ค. 2559)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 14 พ.ค. 2559)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 6 ตุลาคม 2532 / อายุ 34 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 174 ซม. น้ำหนัก : 72 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ขอนแก่น
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2557
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิการศึกษา : วทบ.ภูมิสารสนเทศศาสตร์
สาขาวิชา : ภูมิสารสนเทศศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.25
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์ - คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.4

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ภูมิศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. อื่นๆ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. GIS
2. ภูมิสารสนเทศศาสตร์
3. สารสนเทศ GIS
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 20000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 2 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2557  ถึง 
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 522/25 หมู่ 10 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ดูแลระบบ GPS
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - เก็บข้อมูลพฤติกรรมการขับขี่ของพนักงานขับรถบรรทุกในกรณีที่ทำให้บริษัทเสียผลประโยชน์ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |