ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 381962]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 28 ม.ค. 2560)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ม.ค. 2560)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 14 กุมภาพันธ์ 2527 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 180 ซม. น้ำหนัก : 66 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส :
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ปลดประจำการ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2550
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
สาขาวิชา : วิทย์/คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 1.5
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนบ้านสวนผึ้ง อำเภอ กุฉินารายณ์ จังหวัด กาฬสินธุ์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น ม.3
สาขาวิชา : ตามหลักสูตรการเรียน
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.4

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ส่งเอกสาร - ขับรถ - แม่บ้าน - รปภ.
2. จัดซื้อ - คลังสินค้า
3. งานบริการทั่วไป - บริกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานขับรถส่งสินค้า
2. พนักงานขับรถส่วนกลาง
3. พนักงานส่งเอกสาร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 10000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |