ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 386932]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 29 ม.ค. 2561)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 31 ม.ค. 2561)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 มีนาคม 2539 / อายุ 28 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 177 ซม. น้ำหนัก : 63 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2559
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : ติดตั้งไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.64
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : ติดตั้งไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.64

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
2. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
3. การขาย - การตลาด
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานขนถ่ายสัมภาระ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ :

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |