ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 396803]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 7 มี.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 17 มี.ค. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 3 สิงหาคม 2529 / อายุ 38 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 167 ซม. น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2553
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรฒโยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.08
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วุฒิการศึกษา : อนุปริญญา
สาขาวิชา : ก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.55

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรโยธา
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 35000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 6 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2556  ถึง มกราคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 271 ถ.สุขุมวิท ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ออกแบบโครงสร้าง ประเมินราคางานก่อสร้าง ควบคุมดูแลโครงการงานก่อสร้าง เกี่ยวกับงานปิโตรเคมี
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2556  ถึง กันยายน 2556
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : อาคารอาร์เอสยู ทาวเวอร์ กทม
ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ประเมินราคางานก่อสร้าง ควบคุมดูแลโครงการงานก่อสร้าง
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2552  ถึง เมษายน 2555
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ถ.รังสิต - นครนายก คลองหก จ.ปทุมธานี
ตำแหน่ง : เจ้าหาที่ห้องปฎิบัติการงานสำรวจ
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดูแลอุปกรณ์ และสองนักศึกษาใช้งานในวิชาปฎิบัติงาน

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 20 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เล่นกีฬาได้เกือบทุกประเภท

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ออกแบบโรงชำแหละสุกรของ CPF (Thailand)
ออกแบบและตรวจสอบโครงสร้าง Pipe Rack ของ RPL ในนิคมมาบตาพุดทั้งหมด

บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |