ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 405040]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 5 ต.ค. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 29 พ.ย. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 26 พฤศจิกายน 2539 / อายุ 28 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 153 ซม. น้ำหนัก : 63 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : อิสลาม
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2561
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.38

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. วิทยาศาสตร์ - เคมี - ชีวะ - สิ่งแวดล้อม
3. วิศวกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ตรวจสอบคุณภาพ
2. ไลน์การผลิต
3. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 13000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2561  ถึง สิงหาคม 2561
สถาบัน : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
หลักสูตร : ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2015

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
3. มลายู พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 25 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เล่นแบดมินตัน

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ได้เข้าร่วมการแข่งขันพรีเซนต์โปรเจคในงาน SER WU Innovation Day 2019
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |