ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 405066]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 26 พ.ย. 2562)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 26 พ.ย. 2562)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 4 กันยายน 2537 / อายุ 30 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 94 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น ปลดเป็นทหารกองหนุน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล รอจบการศึกษา
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วุฒิการศึกษา : วศ.บ. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมเคมี
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.32

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมเคมี
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุจำนวน

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2562  ถึง พฤษภาคม 2562
สถาบัน : โรงงานต้นแบบกระบวนการทางชีวภาพ มหาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการตกผลึกและเครื่องตกผลึกแบบต่อเนื่อง
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2562  ถึง กรกฎาคม 2562
สถาบัน : Suranaree University of Technology
หลักสูตร : For completing of Oil and Gas Process Design and Modelling Course (PR 101)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 32 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : 1.สามารถใช้โปรแกรม Aspen HYSYS ได้อย่างดี
2.สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD กับ SolidWorks ได้

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : ผู้ช่วยวิจัย วิเคราะห์และศึกษาส่วนผสมของสารดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน้ำ(Low Pressure Water Mist)เพื่อพัฒนาและสามารถผลิตได้ในประเทศ
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |