ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 409542]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 10 มี.ค. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 10 มี.ค. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 22 กุมภาพันธ์ 2537 / อายุ 30 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 167 ซม. น้ำหนัก : 95 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ต้องแจ้งที่เก่าล่วงหน้า 1 เดือนค่ะ
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2559
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : โยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.89
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
สาขาวิชา : โยธา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.56

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมโยธา - สำรวจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
2. วิศวกร
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. QS Engineer
2. Cost Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 35000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2559  ถึง มีนาคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 952 Ramaland Bldg. 19th Fl.Rama 4 Rd.,, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500
ตำแหน่ง : QS Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : Making budget execution
Variation order estimation
Making quotation for addition work
Supplier and subcontractors negotiation
Making cost comparison
The quantity and cost of material estimation
Submission material approve
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : สิงหาคม 2558  ถึง พฤศจิกายน 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 2 ถนน สุขุมวิท 81 แขวง บางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ถอดแบบ
คิดงานเพิ่ม-ลด

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |