ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 416524]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 18 ก.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 18 ก.ย. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 เมษายน 2520 / อายุ 47 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 169 ซม. น้ำหนัก : 80 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : หย่า
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่านการเกณฑ์ทหาร

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : บางเขน, สายไหม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2543
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : ไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า-ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.18
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : ไฟฟ้ากำลัง
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.38

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. วิศวกร
3. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Service Engineer
2. Assistance Manager
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 60000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 19 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2543  ถึง พฤศจิกายน 2547
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : Rachathewa Distric Samuthprakarn Province.
ตำแหน่ง : Factory Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. Design PLC Omron , Mitsubishi and Electrical , Mechanical , Pneumatic , Hydraulic System.
2. Present about management energy saving in factory.
3. Analysis problem machine in process oil system.
4. Training course and do manual with sharing knowledge to technical team.
5. Write Auto cad and draft Electrical and Mechanical part in factory.
6. Control maintenance cost.
7. Do preventive maintenance and corrective maintenance and report to line manager.
8. Finding supplier with compare cost and prepare cost with prepare purchase request until to
successfully.
9. Contact supplier and Finding quotation for maintenance equipment in factory.
10. Fixed equipment in factory of normally or urgently case.
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2548  ถึง เมษายน 2558
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : Soi.Thonglor13 Homeplace building 12th Floor Sukhumvit55 Road, Bangkok.
ตำแหน่ง : Senior Service Engineer.
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. Control project cost and Do project cost until successfully.
2. Design equipment and Do spec equipment feeding chemicals unit.
3. Contact supplier and finding supplier for compare project cost.
4. Analysis problem equipment and Improve equipment until saving cost of company.
5. Design and Analysis control energy saving on-site customer service.
6. Training course and new technology to technical team.
7. Write program Scada , PLC Omron , Mitsubishi , Allen Bradley , Siemens , Touch screen
software for
feeding chemicals system.
8. Responsibility and solving problem feeding equipment on-site service.
9. Maintains supplies inventory by checking electrical , mechanical material stock to determine
inventory
levels; anticipating needed supplies; placing and expediting orders for electrical and mechanical
material ; reviewing and approving invoices.
10. Keeps stock part equipment and operating by following operating instructions; troubleshooting
breakdowns; maintaining supplies; performing preventive maintenance and corrective maintenance
; calling for repairs.
11. Focus and take care customer until customers agree sign contract buy chemicals.
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2558  ถึง มีนาคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : Baitech Bangna Bangkok 10250.
ตำแหน่ง : QCS Service Engineer.
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : 1. Preventive and Maintenance quality control system in paper machine.
2. Present cost reduction in paper machine and finding root cause with analysis.
3. Contact supplier and finding supplier for compare project cost.
4. Write DCS programing and testing loop and FAT on-site with customer.
5. Close job back log in system and keep relationship with customer.
6. Present quotation spare part to customer as request.
7. On-site service replace spare part scanner in paper machine system.
8. Management job schedule plan and action plan project.
9. Installation all QCS product about quality control system in paper machine.
10. Training course to customer on-site and solving problemed with customer together.
11. Upgrade scanner on-site and supervisor customer on-site.

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2562  ถึง มิถุนายน 2562
สถาบัน : Valmet Co.,Ltd India
หลักสูตร : Quality Control System Basic and Intermidiate
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : สิงหาคม 2558  ถึง สิงหาคม 2558
สถาบัน : Department of Alternative Energy Development and Efficiency – กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
หลักสูตร : Responsible for the Common Energy
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2544  ถึง กรกฎาคม 2544
สถาบัน : F.A. Automation Co.,Ltd.
หลักสูตร : Basic and intermidiate PLC OMRON

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : - Repair car and pickup.
- Write and Design Autocad.
- Repair Notebook and Personal computer.
- Design and Install Network LAN and Wireless system in Home and Office.
- Design and write Sketch up home and structure.
- Management team work and Do Preventive maintenance and Corrective maintenance with work report.
- Analysis root cause in process.

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : Project reference
- Design Alkaline dosing unit at Akzonobel.
- Design PLC and Touch screen control all dosing unit link with DCS system.
- Install and test loop system of DCS and QCS system new plant paper machine PM5 Hiengseng Paper Smuthsakorn.
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |