ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 417910]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 พ.ย. 2563)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 พ.ย. 2563)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 21 ตุลาคม 2533 / อายุ 34 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 65 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครพนม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2557
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : SUMNAREE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรม
สาขาวิชา : โทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.16

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โปรแกรมเมอร์ - คอมพิวเตอร์ - IT
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2561  ถึง มีนาคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 700 Regent Srinakarin Tower, Unit 9-10, Floor M, Srinakarin Rd, แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ตำแหน่ง : RF engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : • Checked KPI Accessibility, Retain ability, Mobility and Throughput OSS basic stat and alarm (technology 3G and 4G) NOKIA after integration daily
• Coordinate between OMC, RF planning and Site Supervisor any problem for after integration daily
• Support network optimization (parameter changes, neighbor list adjustment) and physical optimization (electrical tilt)
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กุมภาพันธ์ 2560  ถึง มิถุนายน 2560
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ชั้น 9 4 222 หมู่10 ถ. สุขุมวิท ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ชลบุรี 20230
ตำแหน่ง : RF engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : • Recommends and Checked KPI parameter RSCP ECNO RSRP SINR etc technology 3G 4G PAT report (Proposal Acceptance Test)
• Drive test, walk test analyze and generate report complaint from customer (client user)
• Drive test, walk test optimize and generate report event site at festival
Checked KPI parameter RSCP ECNO RSRP SINR drop call, soft handover etc.
• Support RF optimization and design drive test route
• Checked KPI and OSS basic parameter after upgrade software
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก :
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 976/25 ถนนริมคลองสามเสน
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
กรุงเทพฯ 10130
ตำแหน่ง : RF engineer / Site Supervisor
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : • Commissioning and support technician team installation
• Manage schedule to achieving targeted date installation and date Site Folder Reporting
• Generate Site Folder Report after installed
• Generate PAT reporting (Proposal Acceptance Test) for accept
• Support team DTE from CVT (coverage validation test) testing
• Checked Log file from DTE team and generated CVT (coverage validation test) report technology 2G 4G
• Responsibility drive test CVT (coverage validation test) Test technology 3G and 4G
• Responsibility drive test before and after tuning single site and cluster 3G and 4G

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : • Autocad
• Nemo Outdoor
• Nemo analyze
• Mapinfo
• Draftsight
• NETACT
• Google Earth


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |