ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 421354]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 11 มี.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 11 มี.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 23 สิงหาคม 2527 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 173 ซม. น้ำหนัก : 75 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : ไม่มี
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ลพบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 30 วัน เหตุผล ตามกฏบริษัท
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วุฒิการศึกษา : ทล.บ
สาขาวิชา : เทคโนโลยีการพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.08
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.70

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2.
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ช่างเทคนิคสี
2. พนักงาน Pre-press
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2550  ถึง พฤศจิกายน 2553
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท :
ตำแหน่ง : Prepress operator (Offset - Flexo)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : • รับผิดชอบงานเตรียมพิมพ์ทั้งหมด
• วางแผนและวิเคราะห์การออกแบบที่เข้ามาและประสานงานและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า
•สนับสนุนการผลิตและการร้องขอการขายและการตลาด
• ทำงานในคอมพิวเตอร์กราฟิก
• Lay out อาร์ตเวิร์คสำหรับแผ่นพิมพ์ (CTP, พิมพ์ดิจิตอล)
• ปรับเฉดสีและรีทัชตามที่ลูกค้าต้องการ
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กันยายน 2555  ถึง มิถุนายน 2559
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอมตะนคร ชลบุรี
ตำแหน่ง : Technical service (Inplant)
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : • ผสมสูตรสีตามความต้องการของลูกค้า
• ผลิตด้วยเครื่องผสมหมึก
• จัดเตรียมและปรับแต่งสีที่ตรงกันตามคำขอของลูกค้าภายในบริการที่รวดเร็ว
• สีที่ตรงกันบนหน้าจอ UV Flexo และ UV สำหรับแท่นพิมพ์
• ตรวจสอบคุณภาพหมึกและเฉดสี (QA)
• ปรับคุณสมบัติของหมึกและเฉดสีตามที่ลูกค้าต้องการ และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับหมึกหน้างานพิมพ์
• การประสานงานภายในองค์กรกับลูกค้า
• การจัดการและควบคุมสต็อกในการฝากขาย
• การบำรุงรักษาและการสอบเทียบทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
• สนับสนุนทีมงานด้านเทคนิคพร้อมการขายและการตลาด
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2559  ถึง มกราคม 2563
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอมตะนคร ชลบุรี
ตำแหน่ง : Technical service
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : • บริการลูกค้า
o ให้คำปรึกษาและแนะนำในการแก้ปัญหาด้านหมึกและการพิมพ์
o ปรับคุณสมบัติของหมึกและเฉดสีตามที่ลูกค้าต้องการ
• วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาและลดต้นทุน
• การประสานงานภายในองค์กรกับลูกค้า
• วชจัดการสูตรสี UV Flexo และ W/B Flexo สำหรับพิมพ์
• จัดเตรียมและปรับแต่งสีที่ตรงกันตามคำขอของลูกค้าภายในบริการที่รวดเร็ว
• การบำรุงรักษาและการสอบเทียบทั้งหมดเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
• ตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไขโดยประสานงานกับทีมงานต่างประเทศ
• บริหารจัดการประเมินและวางแผนการทำงานสำหรับทีม

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดี ดี ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : • คอมพิวเตอร์ที่มีความรู้ Mac & PC ในโปรแกรมกราฟิกและโปรแกรมเตรียมพิมพ์ Microsoft office, Illustrators, Photoshop, InDesign, Art pro
• มีความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเตรียมพิมพ์ระบบ CMS การ Finger print และการควบคุมคุณภาพ
• ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการพิมพ์เป็นอย่างดี
• มีประสบการณ์ในการเป็นช่างเทคนิคในการกดออฟเซ็ตและเฟล็กโซเพรส
• ความรู้เกี่ยวกับหมึกโดยเฉพาะ UV Flexo, W/B Flexo
• ความสามารถในการใช้เครื่องผสมหมึก Ink dispenser
• ความสามารถในการปฏิบัติงานกับเครื่อง CTP และ Imagsetter


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |