ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 421920]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 30 พ.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 12 ก.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 3 ธันวาคม 2532 / อายุ 35 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 170 ซม. น้ำหนัก : 98 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน 15 วัน เหตุผล เพื่อส่งมอบที่รับผิดชอบให้คนที่มารับหน้าที่แทน
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2556
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พระนคร
วุฒิการศึกษา : วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.72
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนชำนิเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.06

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรพลังงาน
2. วิศวกรไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 25000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2562  ถึง เมษายน 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 32-33 หมู่ 17 ถนนบางนา-ตราด(กม.11.5) ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ตำแหน่ง : วิศวกรพลังงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ตรวจวัดการใช้พลังงานต่างๆ และหาแนวทางหรือมาตรการ เพื่อลดการใช้พลังงาน
- ดำเนินการจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน ประจำปี เพื่อส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- รับผิดชอบงาน TPM ในส่วนของเสา PM
- รับผิดชอบงานระบบ ISO
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ตุลาคม 2559  ถึง ตุลาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 111/4 หมู่ 7 ซอยมหาชัย ถนนบางนา-ตราด กม.10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ตรวจวัดการใช้พลังงานต่างๆ และหาแนวทางหรือมาตรการ เพื่อลดการใช้พลังงาน
- ดำเนินการจัดทำรายงาน การจัดการพลังงาน ประจำปี ส่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
- ดูแลอุปกรณ์และระบบป้องกันอัคคีภัย
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2559  ถึง กันยายน 2559
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : นิคมอุตสาหกรรมบางปู เลขที่ 227 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลแพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์การผลิต

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : กรกฎาคม 2561  ถึง กรกฎาคม 2561
สถาบัน : สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
หลักสูตร : เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าของระบบอากาศอัด
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2555  ถึง พฤศจิกายน 2555
สถาบัน : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หลักสูตร : การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าโดยการเพิ่มค่าเพาเวอร์แฟกเตอร์และการกรองกระแสฮาร์มอนิกส์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Visio ได้

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - ใบอนุญาตผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน ประเภทสามัญโรงงาน เลขทะเบียน ผชร.14436
- นำเสนอโครงการติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ขนาด 1 MWp จนได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |