ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 422681]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 4 พ.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 4 พ.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 26 กันยายน 2541 / อายุ 25 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 165 ซม. น้ำหนัก : 45 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : เลขานุการการเเพทบ์เเละสาธารณสาุข
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.21
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษา
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.62

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เลขา - ประชาสัมพันธ์ - ธุรการ - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. เลขานุการ
2. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
3. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. เลขานุการ
2. บุคลากรในโรงพยาบาล
3. เจ้าหน้าธุรการ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ประวัติการฝึกอบรม
1. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง  2563
สถาบัน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม
หลักสูตร : การเป็นผู้ดูเเลผู้สูงอายุ
2. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง มิถุนายน 2563
สถาบัน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม
หลักสูตร : สุขภาวะกายเเละจิต
3. ประวัติการฝึกอบรม
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง มิถุนายน 2563
สถาบัน : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม
หลักสูตร : การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 40 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : โครงงานวิจัย เรื่อง ปัจจัยความขัดเเย้งและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคลากรหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
หางานโรงแรมภูเก็ต   หางานภาษาจีน   หางานลาดกระบัง   หางานที่บางใหญ่   หางานกรุงไทยแอกซ่า   หางานผู้ช่วยกุ๊ก   หางานแพร่   หางานนิคมบางปู   หางาน ปทุมธานี   หางานเขตมีนบุรี   หางานกระบุรี   หางานนิคมลาดกระบัง   หางาน สกลนคร   หางาน นครปฐม   หางาน part time   หางาน เพชรบูรณ์   หางานประกันภัย   หางาน ขอนแก่น   หางานอสังหา   หางานในร้อยเอ็ด  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา