ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 424038]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 21 มิ.ย. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 21 มิ.ย. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 3 สิงหาคม 2540 / อายุ 27 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 150 ซม. น้ำหนัก : 40 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2564
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต
สาขาวิชา : วิศวกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.29
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.24

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. บุคคล - ฝึกอบรม
2. วิศวกร
3. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรฝึกอบรม
2. วิศวกรไฟฟ้า
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง มีนาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : เลขที่ 361 ถนนอู่ทอง ตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัด​กาญจนบุรี 71000
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : จัดการเรียนการสอนวิชาวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ วิชางานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์
คุมเครื่องเสียงในงานกิจกรรมภายในวิทยาลัย
เวรประจำวัน บริเวณหน้าประตูวิทยาลัย (คัดกรองCOVID19 ,ตรวจความเรียบร้อย)

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถในการขับขี่ : รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |