BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  


ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิกกรุณาโทร 02-085-9900 , 088-676-5233 หรือ ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 425986]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 10 ก.ย. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 10 ก.ย. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 7 เมษายน 2540 / อายุ 24 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 163 ซม. น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
วุฒิการศึกษา : พยาบาลศาสบัณฑิต
สาขาวิชา : พยาบาล
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.62
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนปลาย
สาขาวิชา : วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.70

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : แพทย์ - พยาบาล - เภสัชกร - สาธารณสุข
ประเภทงานที่สนใจ : 1. แพทย์ - พยาบาล - เภสัช
2. งาน Part-time - นักศึกษาฝึกงาน
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พยาบาล part time
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา (Part Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : ไม่ระบุจำนวน

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 1 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2562  ถึง พฤศจิกายน 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : โรงพยาบาลบำรุงราษฏ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยพยาบาล
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ช่วยงานWord,เฝ้าไข้
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2563  ถึง กันยายน 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : โรงพยาบาลราชวิถี
ตำแหน่ง : พยาบาล
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
-ช่วยแพทย์ในการผ่าตัด
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มิถุนายน 2564  ถึง สิงหาคม 2564
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : MIDA Hospitel
ตำแหน่ง : พยาบาล
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : -ประเมินคัดกรอผู้ป่วยโควิด19
-ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยโควิด19

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : -ใช้โปรแกรม MS word,Powerpoint,Excel
-สามารถใช้internetอย่างคล่องแคล่ว


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap