ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 426750]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 13 ต.ค. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 13 ต.ค. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 20 กันยายน 2535 / อายุ 32 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 167 ซม. น้ำหนัก : 48 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : สมรส
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นครปฐม
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2559
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา
วุฒิการศึกษา : ครุศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชา : คอมพิสเตอร์ศึกษา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.68

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ผู้จัดการทั่วไป - ผู้อำนวยการ - งานผู้บริหาร
2. บุคคล - ฝึกอบรม
3. งานการศึกษา - วิชาการ - อาจารย์
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนักงานธุรการ
2. จัดอบรม
3. การศึกษา
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 17000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |