ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 427683]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 22 พ.ย. 2564)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 22 พ.ย. 2564)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 2 เมษายน 2544 / อายุ 23 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 186 ซม. น้ำหนัก : 105 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ผ่อนผัน

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : ยังไม่สามารถเริ่มงานได้ จะสามารถเริ่มงานได้ภายใน เดือนมกราคม วัน เหตุผล ติดสอบ
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : กำลังศึกษาอยู่ในปี พศ.
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
สาขาวิชา : สาขาศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.67
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนกันทรารมณ์
วุฒิการศึกษา : ม.6
สาขาวิชา : ศิลป์ ภาษา
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.98

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : ครุศาสตร์ - ศึกษาศาสตร์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. นำเข้า - ส่งออก - งานด้านต่างประเทศ
2. ล่าม - ไกด์ - มัคคุเทศก์ - งานท่องเที่ยว
3. งาน Part-time - นักศึกษาฝึกงาน
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. พนังงานประกันคุณภาพ
2. เจ้าหน้าที่เอกสาร
3. ภาษอังกฤษ
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานนอกเวลา (Part Time)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |