ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 430486]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 8 พ.ค. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 8 พ.ค. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 12 ตุลาคม 2540 / อายุ 27 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 179 ซม. น้ำหนัก : 74 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : จบ นศท.ปี3

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2563
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
วุฒิการศึกษา : เทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอุตสาหกรรมก่อสร้าง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.33
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : เพชรบูรณ์วิทยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 6
สาขาวิชา : วิทย์-คณิต
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.31

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมโยธา - สำรวจ
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โยธา - สถาปัตย์ - ออกแบบตกแต่ง - ก่อสร้าง
2. งานเขียนแบบ - งานDrawing - ออกแบบผลิตภัณฑ์
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Site Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : ธันวาคม 2563  ถึง เมษายน 2565
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 65 ซอยรามอินทรา 65 แยก2-14-2 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
ตำแหน่ง : Site Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ควบคุมและวางแผ่นงานให้ตรงตามแบบในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง
- ทำบัญชีค่าแรงคนงานค่าแรงผู้รับเหมาช่วงและค่าวัสดุอุปกรณ์
- ประมาณราคา
- ทำ shop drawing
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : เมษายน 2562  ถึง กรกฎาคม 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 37/20 ถนนนารายณ์พัฒนา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000
ตำแหน่ง : นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - คุมงานให้ตรงตามแบบ
- ทำระดับในโครงการ
- ควบคุมการเจาะเข็ม
- เช็คความถูกต้องของของอาคารให้ตรงตามแบบ
3. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤศจิกายน 2561  ถึง เมษายน 2562
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 52/30 ซอยรามคำแหง 90 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร
ตำแหน่ง : Site Engineer
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : - ควบคุมและวางแผ่นงานให้ตรงตามแบบในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง
- ทำบัญชีค่าแรงคนงานค่าแรงผู้รับเหมาช่วงและค่าวัสดุอุปกรณ์
- ทำระดับถนนในโครงการ
- ทำเอกสารของเบิกงวด

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดี
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 30 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เขียนแบบ AutoCAD

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ : - โครงการก่อสร้างอาคารไทยประกันชีวิตสาขาเพชรบูรณ์
- โครงการสารนิพนธ์ เรื่องการหาค่าเฟคเตอร์กำลังอัดของคอนกรีตโครงสร้างตามวิธีการบ่ม
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |