ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 433313]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 26 ก.ย. 2565)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 26 ก.ย. 2565)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 18 มกราคม 2538 / อายุ 28 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 155 ซม. น้ำหนัก : 50 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : สุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2538
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : สหวิทย์บริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.01
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : สหวิทย์บริหารธุรกิจ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.01

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. ธุรการ - ประสานงาน - คีย์ข้อมูล
2. งานบริการทั่วไป - บริกร
3. เลขานุการ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
งานอิสระ (Freelance)
งานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน (training)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 15000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |