ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 55445]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 15 ม.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 15 ม.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 25 เมษายน 2526 / อายุ 40 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 160 ซม. น้ำหนัก : 49 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ได้รับการยกเว้น

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ปทุมธานี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2549
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : อสบ.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์(โทรคมนาคม)
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.46
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : ร.ร.ธีรภาดาเทคโนโลยี
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : เทคโนโลยีโทรคมนาคม
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 3.07

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมสื่อสาร - โทรคมนาคม
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. ช่างอิเลคโทรนิค - โลหะ - เครื่องยนต์ - อื่นๆ
3. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ซุปเปอร์ไวร์เซอร์
2. ซุปเปอร์ไวร์เซอร์
3. ช่างเทคนิค
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 12000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 30 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 25 คำ/นาที
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : กีฬา


Powered by www.BuddyJob.com
หางานด้านน้ำมัน   หางาน มหาสารคาม   หางาน sale โรงแรม   หางานแพร่   หางานช่างภาพ   หางานมหาสารคาม   หางานโรงงานระยอง   หางานจังหวัดระยอง   หางานลำปาง   หางานจังหวัดสุโขทัย   กิมหยงหางานหาดใหญ่   หางานตรัง   หางานทำที่ตรัง   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานออนไลน์   หางานพะเยา   หางานบริษัทรถยนต์   หางานฟอกย้อม   หางานสุรินทร์   หางานแถวนนทบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา