ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 63639]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 7 ก.พ. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 7 ก.พ. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 13 พฤษภาคม 2526 / อายุ 41 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 173 ซม. น้ำหนัก : 55 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : เกณฑ์ทหารแล้ว

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : ระยอง
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2542
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา จ.พะเยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : -
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
ชื่อสถานศึกษา : โรงเรียนชุมชนบ้านหนองเลา จ.พะเยา
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาตอนต้น
สาขาวิชา : -
เกรดเฉลี่ย (GPA.) :

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
2. อื่นๆ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. ผู้ช่วยช่างพิมพ์
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 3 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : พฤษภาคม 2547  ถึง กุมภาพันธ์ 2550
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : 98 ม. 5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างพิมพ์ มือ 2
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : พิมพ์กล่องกระดาษแข็งและ กระดาษบาง (Leaflet) ตั้งแต่ 1 สีถึง 7 สี

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ ดี ดี ดี
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย - คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ - คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถจักรยานยนต์ ,
ความสามารถพิเศษอื่นๆ : เล่นดนตรี เช่น เบส กีตาร์ และกลอง

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |