ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 65937]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 28 ก.พ. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 28 ก.พ. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 29 พฤศจิกายน 2520 / อายุ 46 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 164 ซม. น้ำหนัก : 47 กิโลกรัม
เพศ : หญิง
สถานะสมรส : หย่า
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : -

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
เขต (เฉพาะกรุงเทพ) : ภาษีเจริญ, หนองแขม, บางแค
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : ว่างงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : จบการศึกษาแล้วในปี พศ. 2542
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.25
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวช.
ชื่อสถานศึกษา : วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วุฒิการศึกษา : ปวช.
สาขาวิชา : การพิมพ์
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.5

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : เทคโนโลยีการพิมพ์
ประเภทงานที่สนใจ : 1. สุขภาพความงาม - เสริมสวย - สปา - ฟิตเนส
2. ประชาสัมพันธ์ - บริการลูกค้า
3. งานบริการทั่วไป - บริกร
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. Spa Therapists
2. Room maid
3. Cashie
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
งานนอกเวลา (Part Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 9000 บาท

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย พอใช้ พอใช้ พอใช้
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |