ข้อมูลที่ปรากฎเป็น "ไม่เปิดเผย" ข้อมูลจะเปิดเผยเฉพาะสมาชิกเท่านั้น สำหรับสมาชิกต้องทำการ เข้าระบบ ก่อน หรือ
ต้องการสมัครสมาชิก ดูวิธีการสมัครและอัตราค่าสมาชิกได้ที่นี่

  ข้อมูลส่วนตัว   [ID : 70448]    (ปรับปรุงประวัติล่าสุดเมื่อ 23 มี.ค. 2550)   (หางานครั้งล่าสุดเมื่อ 23 มี.ค. 2550)
ชื่อ - นามสกุล : ไม่เปิดเผย
วันเกิด : 15 มีนาคม 2520 / อายุ 47 ปี
ส่วนสูง : ส่วนสูง : 175 ซม. น้ำหนัก : 70 กิโลกรัม
เพศ : ชาย
สถานะสมรส : โสด
สัญชาติ : ไทย
ศาสนา : พุทธ
สถานะภาพทางทหาร : ร.ด. 3 ปี

  ข้อมูลในการติดต่อ
E-mail : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่ : ไม่เปิดเผย
จังหวัด : นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ : ไม่เปิดเผย
โทรศัพท์ : ไม่เปิดเผย
มือถือ : ไม่เปิดเผย
Fax : ไม่เปิดเผย

  ความพร้อมในการเริ่มงาน
พร้อมทำงาน : เริ่มทำงานได้เลย
สถานะการทำงาน : มีงานทำแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนงาน

  ประวัติการศึกษา
ปัจจุบัน : ในปี พศ. 2543
1. การศึกษาสูงสุด
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
ชื่อสถานศึกษา : มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
วุฒิการศึกษา : อสบ.
สาขาวิชา : วิศกรรมไฟฟ้า
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.65
2. การศึกษาก่อนหน้า
ระดับการศึกษา : ปวส.
ชื่อสถานศึกษา : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วุฒิการศึกษา : ปวส.
สาขาวิชา : ไฟฟ้ากำลัง
เกรดเฉลี่ย (GPA.) : 2.45

  ตำแหน่งงานที่ท่านสนใจ
สาขาวิชาที่ได้ศึกษามา : วิศวกรรมไฟฟ้า - อิเลคโทรนิค
ประเภทงานที่สนใจ : 1. วิศวกร
2. โรงงาน - การผลิต - ควบคุมคุณภาพ
3.
ตำแหน่งงานที่สนใจ : 1. วิศวกรไฟฟ้า
2. sale Engineer
ลักษณะงานที่ต้องการ : งานประจำ (Full Time)
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ : 18000 บาท

  ประวัติการทำงาน
ประสบการณ์ทั้งหมด : 4 ปี
1. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มกราคม 2544  ถึง ธันวาคม 2545
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ถนนประชาชื่น บางซื่อ กทม.
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ประกอบตู้ไฟฟ้า และตู้คอนโทรล ติดตั้งงานระบบไฟฟ้าระบบคอนโทรล
2. ประสบการณ์ทำงาน
เริ่มจาก : มีนาคม 2546  ถึง พฤศจิกายน 2547
บริษัท : ไม่เปิดเผย
ที่อยู่บริษัท : ถนน ประชาสงเคราะห์ ห้วยขวาง กทม.
ตำแหน่ง : วิศวกรไฟฟ้า
เงินเดือน : ไม่เปิดเผย บาท
ลักษณะงานที่ทำ : ติดตั้งระบบไฟฟ้า และระบบคอนโทรล

  ความสามารถ
ความสามารถทางภาษา
ภาษา พูด อ่าน เขียน
1. ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก
2. ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ความสามารถอื่นๆ
พิมพ์ดีด : ภาษาไทย 20 คำ/นาที         ภาษาอังกฤษ 20 คำ/นาที
ความสามารถในการขับขี่ : รถยนต์ , รถจักรยานยนต์ ,
ยานพาหนะส่วนตัว : รถยนต์ ,

  โครงการ - ผลงาน - เกียรติประวัติ - บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง : ไม่เปิดเผย


Powered by www.BuddyJob.com
BuddyJob.com © Copyright 2004-2024 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ |