ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 1,429 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการการเกษตร อัพเดท 23 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เทคโนโลยีการผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปภัมภ์)วิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง wire cut อัพเดท 17 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Arthurdrari , Arthurdrari , Arthurdrari อัพเดท 7 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 32 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาเอก Arthurdrari Arthurdrari
ปวส.ArthurdrariArthurdrari


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการโรงงาน , ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการฝ่ายผลิต , ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการฝ่ายวิศวกรและฝ่ายซ่อมบำรุง อัพเดท 26 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 51 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาโท Stamford In ternational University International Business Management (IBM)
ปริญญาตรีPhranakhon Sri Ayutthaya Rajabhat UniversityComputer Education


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Quality Manager , Production Manager , Welding Engineer อัพเดท 9 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 75,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี CPP Porrentruy (Switzerland) Body car repairer


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CNC machining อัพเดท 2 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส.


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายผลิต อัพเดท 18 เม.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานบริการทั่วไป บริกร , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : ชลบุรี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร วิทย์-คณิต
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคารวิทย์-คณิต


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 30 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไฟฟ้ากำลัง


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่าง อัพเดท 30 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 22 จังหวัด : สมุทรสาคร
ปวส. วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม ไฟฟ้ากำลัง
ปวช.วิทยาลัยการอาชีพท่าตูมไฟฟ้ากำลัง


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต , เจ้าหน้าทีคลังสินค้า , พนักงานควบคุมการผลิต อัพเดท 24 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , จัดซื้อ คลังสินค้า , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : trustedOptions , trustedOptions , trustedOptions อัพเดท 13 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 11 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาโท trustedOptions trustedOptions
ปวส.trustedOptionstrustedOptions


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Jewelry Cad Designer อัพเดท 10 พ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 45 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Jewelery Cad Design
ปวช.Jewelery Design


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Manager new model , Senior Manager new model , Assistant Manager new model อัพเดท 28 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งานเขียนแบบ งานDrawing ออกแบบผลิตภัณฑ์ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เทคโนโลยีการผลิต
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่นช่างเขียนแบบเครื่องกล


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Operator อัพเดท 22 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : สุรินทร์
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ช่างกลโรงงาน
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ช่างกลโรงงาน


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างเทคนิค อัพเดท 22 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ช่างอิเลคโทรนิค โลหะ เครื่องยนต์ อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เทคนิคการผลิตเครื่องจักรกล
ปวช.วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาช่างกลโรงงาน


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 10 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : ปราจีนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปวส.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีเทคนิคอุตสาหกรรม


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า อัพเดท 19 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด เทคโนโลยีการผลิต


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการโรงงาน , ผู้จัดการฝ่ายผลิต อัพเดท 7 ก.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิศวกร
เงินเดือนที่ต้องการ 100,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 47 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก เทคนิคการผลิต


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Production officer , QA officer อัพเดท 29 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี Rangsit University Food Technology


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Product engineer , Process engineer , Production control อัพเดท 8 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนลำปลายมาศวิทย์-คณิต


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 72    ต่อไป >>>
หางานกาฬสินธุ์   หางานแพร่   หางานเกาะสมุย   หางาน ลาดพร้าว   หางาน sale โรงแรม   หางานพ่อครัวหัวหิน   หางาน นครปฐม   หางานอมตะนครชลบุรี   หางานกรุงเทพ   หางานราชการขอนแก่น   หางานสปริง   หางานบัญชี   หางาน ภาษาจีน   หางานจังหวัดชลบุรี   หางานนครราชสีมา   หางานสงขลาหาดใหญ่   หางานศรีราชา   หางานจังหวัดตาก   หางานแถวรามคําแหง1   หางานพะเยา  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา