ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 913 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Laboratory staff อัพเดท 13 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 31 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : พัทลุง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร เอก เทคโนโลยีจุลินทรีย์


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA Manager อัพเดท 8 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 46 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีชีวภาพทางอาหาร


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : biotech manager , biomedical scientist , researcher อัพเดท 8 มี.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาโท University of Glasgow biomedical science
ปริญญาตรีLa Trobe UniversityBiomedical science


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , นักวิทยาศาสตร์ , นักจุลชีววิทยา อัพเดท 22 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร จุลชีววทิยา


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิทยาศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ QA/QC/RD , ครู อัพเดท 21 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิตวิทย์-คณิต


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : clinical research associate อัพเดท 13 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , แพทย์ พยาบาล เภสัช , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 70,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาเอก Autonomous University of Madrid Molecular Bioscience
ปริญญาโทComplutense University of MadridResearch in Immunology


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QA/QC Supervisor , QA Engineer , QMR อัพเดท 24 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เทคโนโลยีชีวภาพ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : QMS/ DCC/ ISO Officer/ Safety Officer , QA/ QC/ Quality engineer , Training Staff อัพเดท 20 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชีววิทยา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวรชีววิทยา


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Web Development , Marketing Strategist อัพเดท 14 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 21 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. Utahloy International School Of Guangzhou


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ อัพเดท 14 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิพะเยา เทคโนโลยีชีวภาพ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ , เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ , เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 13 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เลย
ปริญญาตรี มหาวิทพะเยา เทคโนโลยีชีวภาพ


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ , R&D อัพเดท 24 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เทคโนโลยีชีวภาพ


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานห้องแลปทางชีววิทยา , QC อัพเดท 1 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ชีววิทยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์๑"วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ครีเอทีฟ , ครีเอทีฟ โฆษณา , ครีเอทีฟ อีเว้นท์ อัพเดท 21 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี Bangkok University Event production and mice management
มัธยมศึกษาต้น-ปลายThe demonstration school of ramkhamhaeng universityArts - english


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิจัย , ผู้ช่วยนักวิจัย , เจ้าหน้ห้องปฏิบัติการ อัพเดท 6 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เทคโนโลยีชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์วิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Part time อัพเดท 5 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เทคโนโลยีชีวภาพ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : sales executive , product special list , Assistance อัพเดท 30 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , การขาย การตลาด , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี สถาบันเททคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทการลาดกระบัง เทคโนโลยีชีวภาพ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Research&Development , Laboratory analysis , According to biotechnology อัพเดท 27 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี Mae Fah Luang University Biotechnology
มัธยมศึกษาต้น-ปลายแก่นนครวิทยาลัยMath-Science


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวางแผนและพัฒนาทางวิทาศาสตร์ , นักผลิตและควบคุมคุณภาพ อัพเดท 6 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาโท National Pingtung University of Science and Technology(NPUST) วิทยาศาสตร์การอาหาร
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยขอนแก่นเทคโนโลยีชีวภาพ


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 46    ต่อไป >>>
หางานสายการบิน   หางานภาคกลาง   หางานเรือสําราญ   หางานสุพรรณบุรี   หางานพี่เลี้ยงเด็ก   หางานออเรนทอล   หางานวิศวกร สระบุรี   หางานทำแถวอยุธยา   หางานชั่วคราว   หางานเกาะสมุย   หางานฟอกย้อม   หางาน ลพบุรี   หางานราชบุรี   หางานอุตรดิตถ์   หางานรับโทรศัพท์   หางานนิคมลาดกระบัง   หางาน สมุทรปราการ   หางานโรงพยาบาล   หางานที่หัวหิน  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา