ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 666 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ประสานงาน , คีย์ข้อมูล เอกสาร อัพเดท 16 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาววิทย์-คณิต


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , จัดซื้อ , IMPORT,EXPORT อัพเดท 2 พ.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาลัยราชรัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมอังกฤษ-ฝรั่งเศษ


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 20 ก.พ. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายบดินทรเดชา(สิงห์​ สิงหเสนี)​๒


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 26 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ภูมิสารสนเทศ
ต่ำกว่ามัธยมโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่วิทย์ - คณิต


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 19 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS , พนักงานภูมิสารสนเทศ อัพเดท 19 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 31 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับเทคนิค อัพเดท 18 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิสารสนเทศ , นักถูมิสารสนเทศ อัพเดท 4 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ภูมิสารสนเทศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ GIS อัพเดท 3 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ ภูมิศาสตร์เเละภูมิสารสนเทศ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศารสนเทศ , เจ้าหน้าที่จัดสรรพื้นที่ อัพเดท 2 ม.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิศาสตร์ อัพเดท 4 ธ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภูมิศาสตร์


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS อัพเดท 31 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสรเทศ อัพเดท 29 ต.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สำรวจ , GIS , logistic อัพเดท 26 ก.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS , ธุรการ/ประสานงาน , เกษตร/สิ่งแวดล้อม อัพเดท 22 ส.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 30 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : GIS Specialist , Drone Pilot อัพเดท 6 มิ.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 35 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เทคโนโลยีภูมิศาสตร์


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : CS Export officer , Export officer , CS อัพเดท 17 พ.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีสมุทรปราการศิลป์คำนวณ


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าสารสนเทศ อัพเดท 20 เม.ย. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , โยธา สถาปัตย์ ออกแบบตกแต่ง ก่อสร้าง , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ปัตตานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูมิศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ อัพเดท 14 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : ลำพูน
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา ภูมิสารสนเทศศาสตร์


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักภูมิสารสนเทศ อัพเดท 6 ม.ค. 2565
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ภูมิสารสนเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรีวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 34    ต่อไป >>>
หางาน hr manager   หางาน พิษณุโลก   หางานบริษัทชั้นนํา   หางานลพบุรี   หางานอมตะนคร   หางาน freelance   หางานรัตภูมิ   หางาน สุราษฎร์ธานี   หางานฟรีแลนซ์   หางานธนาคาร   หางานภูเก็ต   หางานแถวรามคําแหง1   หางานฟอกย้อมผ้า   หางานวางแผนการผลิต   หางานกุ๊ก   หางานน่าน   หางานขับรถ18ล้อ   หางาน สถิติ   หางานเกาะสมุย   หางานชั่วคราว  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา