ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 12,124 ประวัติ


1. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย , พิสูจน์อักษร , ผู้ช่วยบรรณาธิการ อัพเดท 29 ก.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประวัติศาสตร์


2. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานฝ่ายบุคคล , ผู้จัดการทั่วไป อัพเดท 8 ก.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , บุคคล ฝึกอบรม , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : บุรีรัมย์
ปริญญาตรี มหาลัยนานาชาติเอเชียแปซิฟิค อังกฤษธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาล 1 บุรีราษดรุณวิทยาศิลป์ - ภาษา


3. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : การตลาดอาหรับ, อินโดนีเซีย , Digital marketing อินโดนีเซีย , customer service officer arabic & indonesia อัพเดท 4 ก.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 44 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ALAZHAR UNIVERSITY Theology
มัธยมศึกษาต้น-ปลายANNAJAH HIGH SCHOOL สังคม


4. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HR , ผู้ช่วยนักวิจัยด้านสังคม , ธุรการประสานงาน/Admin อัพเดท 28 ส.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : นครสวรรค์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร พัฒนาสังคม
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีนครสวรรค์ศิลป์ภาษาอังกฤษ


5. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่าม , แปลภาษา , การตลาด อัพเดท 2 ส.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 22 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงสันติราษฎร์วิทยาลัย


6. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนังงานขาย อัพเดท 21 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Pibulsongkram Rajabhat University ภาษาอังกฤษธุรกิจ


7. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : HR Administrator , Marketing อัพเดท 13 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , บุคคล ฝึกอบรม , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประวัติศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนราชวินิตบางแก้วภาษาจีน


8. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ , พนักงานตัดยอดบัญชี , พนักงานต้อนรับ อัพเดท 11 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 25 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ


9. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการ , Clinic Coordinator , Administrative officer อัพเดท 8 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : สมุทรปราการ
ปริญญาตรี Assumption University Business English
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ


10. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักแปลภาษา อัพเดท 5 ก.ค. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ภาษาเกาหลี
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนนครสวรรค์วิทยาศาสตร์ (พสวท.)


11. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Graphic Design อัพเดท 27 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ออกแบบเว็บไซต์ กราฟฟิคดีไซด์ webmaster
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ออกแบบนิเทศศิลป์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยศิลป์-คำนวณ


12. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , คีย์ข้อมูล , บรรณาธิการ อัพเดท 21 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 32 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มนุษยศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์วิทย์-คณิต


13. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Content writer , Copywriter อัพเดท 19 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 27,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ภาษาอังกฤษ-ฝรั่งเศส


14. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Material Procurement , Material Sourcer อัพเดท 19 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Khon Kaen University Chinese Language
มัธยมศึกษาต้น-ปลายKhon Kaen Wittayayon SchoolSci-Math


15. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประสานงาน , เลขา , ล่ามแปลภาษา อัพเดท 19 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เลขานุการ , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภาษาจีน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนอัสสัมชัญลำปางวิทย์-คณิต


16. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บรรณาธิการ , ผู้ช่วยบรรณาธิการ อัพเดท 19 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 23 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปรัชญา
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาวิทย์-คณิต


17. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามแปลภาษา , Content Writer อัพเดท 18 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา


18. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ล่ามแปลภาษา , Content Writer อัพเดท 18 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 19,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ โครงการรัสเซียศึกษา


19. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานต้อนรับ , พนังงานล้างจาน , พนักงานจัดของ อัพเดท 17 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 20 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน


20. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานจัดซื้อจัดจ้าง , พนักงานทั่วไป อัพเดท 16 มิ.ย. 2566
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 23 จังหวัด : อยุธยา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศิลปศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานศิลปศาสตร์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 607    ต่อไป >>>
หางานออนไลน์   หางานบางบัวทอง   หางานเลขา   หางาน อีเว้นท์   หางานโรงงาน   หางานร้านเบเกอรี่   หางานเลย   หางานแถวบางแค   หางานพิเศษ   หางานภาษาจีน   หางานกฎหมาย   หางานปัตตานี   หางาน กทม   หางานกทม   หางานโรงแรมพัทยา   หางานยะลา   หางานชั่วคราว   หางานดีเทลยา   หางานแอร์เชียงใหม่   หางานบุรีรัมย์  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา