ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,661 ประวัติ


281. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักส่งเสริมประจำเขต , เกี่ยวกับเกษตร อัพเดท 11 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พืชไร่


282. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เสริฟ , เตรียมอาหารหลังครัว อัพเดท 10 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : พะเยา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย เชียงคำวิทยาคม ศิลป-คำนวณ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เกษตรศาสตร์


283. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สโตร์ อัพเดท 8 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : น่าน
ปริญญาตรี ราชภัฎอุตรดิตถ์ เกษตรศาสตร์


284. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างพ่นสีรถยนต์ อัพเดท 5 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : ชลบุรี
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ปวช.


285. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 5 มี.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์เกษตร


286. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ฝ่ายบริการลูกค้า , 1973097 อัพเดท 29 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเมืองฟาราเดนท์


287. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จนท ประสานงานราชการ อัพเดท 24 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 41 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วทบ. เกษตรศาสตร์
ปวส.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลเกษตรศาสตร์


288. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 20 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 31 จังหวัด : กำแพงเพชร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชรวิทย์-คณิต


289. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายอาหาสัตว์ , หัวหน้าฝ่ายขายยาสัตว์ , ขายวัตถุดิบอาหารสัตว์ อัพเดท 6 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 43 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนขามแก่นนครวิทย์-คณิต


290. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานบริการ อัพเดท 4 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน
เงินเดือนที่ต้องการ 2,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : พังงา
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน ศิลป์ทั่วไป


291. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริม อัพเดท 1 ก.พ. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : ขอนแก่น
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น พืชศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเหล่าใหญานาข่าวิทยาคมสายสามัญ


292. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการเขตขาย อัพเดท 29 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : เชียงราย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ เกษตรศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​สามัคคี​วิทยาคม​2วิทยาศาสตร์​ คณิตศาสตร์​


293. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานส่งเสริม อัพเดท 17 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : หนองคาย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น พืชสวน


294. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : หัวหน้าคลังสินค้า , ธุการคลังสินค้า , คิวซี อัพเดท 13 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขต ตรัง วิทยาศาสตร์ทางทะเล


295. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะ อัพเดท 5 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 50,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 34 จังหวัด : อุตรดิตถ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย ก.ศ.น. ภาษาไทย
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศภาษาไทย


296. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : งานด้านการศึกษา , นักวิชาการ , ธุรการ อัพเดท 4 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 26 จังหวัด : ประจวบคีรีขันธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนประจวบวิทยาลัยวิทย์-คณิต


297. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการ , พนังงานขาย อัพเดท 3 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์วิทยาศาสตร์


298. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ , หัวหน้าบ่อเลี้ยงปลา อัพเดท 1 ม.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสนวิทย์-คณิต


299. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : บริการลูกค้า อัพเดท 29 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์ประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญวิทย์คณิต


300. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน​ธุรการ​ประสานงาน​ อัพเดท 26 ธ.ค. 2562
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : กาญจนบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​ เกษตร​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ศึกษา​
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร์​เกษตร​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ศึกษา​


<<< ก่อนหน้า    1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... 334    ต่อไป >>>
หางานเขตปทุมธานี   หางานเขตราษฎร์บูรณะ   หางานพะเยา   หางาน ฉะเชิงเทรา   หางานในสมุทรสงคราม   หางานจังหวัดตาก   หางานเมืองทองธานี   หางานปทุมธานี   หางานพิดโลก   หางานกิมหยงหาดใหญ่   หางานซอยลาซาล   หางานพยาบาล   หางาน ลาดพร้าว   หางานชัยภูมิ   หางานอุบล   หางานพัทลุง   หางานแคชเชียร์   หางานเชียร์เบียร์   หางานสุพรรณบุรี  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา