ค้นหาประวัติ
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 
บริษัทหาประวัติ

Username :
Password :
ประเภท :
   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 6,661 ประวัติ


141. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธุรการ อัพเดท 15 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชร พืชศาสตร์
ปวส.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรพืชศาสตร์


142. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ธุรการ อัพเดท 15 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : นราธิวาส
ปริญญาตรี University Muhammadiyah of Surakarta วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง


143. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : คลินิคเสริมความงาม อัพเดท 14 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : ชุมพร
ปวส. วิทยาลัยประมงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ ประมง


144. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาล , ผู้จัดการ อัพเดท 13 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , จัดซื้อ คลังสินค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 29 จังหวัด : นครสวรรค์
ปวส. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท สัตวศาสตร์
ปวช.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาทสัตวศาสตร์


145. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฟาร์ม , นักวิชาการ อัพเดท 12 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 34 จังหวัด : สุรินทร์
ปริญญาตรี มทร.อีสานวิทยาเขตสุรินทร์ ประมง


146. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , เกษตร อัพเดท 12 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิศวกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : นครศรีธรรมราช
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เกษตรกล
ปวส.วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค)ไฟฟ้ากำลัง


147. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลฟาร์มสุกร อัพเดท 11 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : แพร่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยพะเยา สัตวศาสตร์
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยพะเยาสัตวศาสตร์


148. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สัตวบาลประจำฟาร์มไก่ , พนักงานฝ่ายผลิต , ขับรถยนต์ อัพเดท 10 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 27 จังหวัด : ร้อยเอ็ด
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาลวิทย์-คณิต


149. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sales Supervisor , Area Sales Manager , Senior Regional Sales Manager อัพเดท 9 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 32 จังหวัด : ระยอง
ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตร์การประมง
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์


150. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ธุรการ , ฝ่ายขาย อัพเดท 4 มี.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : ชุมพร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายเมืองชุมพรวิทยาวิทย์-คณิต


151. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ขาย อัพเดท 24 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : ยะลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประมง


152. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานการตลาด อัพเดท 23 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , บัญชี การเงิน การธนาคาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : เชียงใหม่
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เกษตรศาสตร์ พืชไร่ 4 ปี


153. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ส่งเสริมวัตถุดิบ , จัดซื้อผลผลิต , บริหารการขนส่ง อัพเดท 21 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 30,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 39 จังหวัด : ลำปาง
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชศาสาสตร์(พืชไร่)


154. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหนสินเชื่อรถยนตร์ใหม่/มือสอง , เจ้าหน้าที่การตลาด , เจ้าหน้าที่ตามหนี้รถเช่า อัพเดท 17 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 33 จังหวัด : กาฬสินธ์
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทศาสตร์การประมง


155. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการส่งเสริมสุกร , สัตวบาล , Sale อัพเดท 14 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , การขาย การตลาด , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร สัตวศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายหนองบัวพิทยาคารวิทย์-คณิต


156. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการฝ่าย , พนักงานทั่วไป อัพเดท 11 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , งานบริการทั่วไป บริกร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุราษฎร์ธานี
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ปี่พาทย์


157. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานขาย อัพเดท 8 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 27 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร สัตวศาสตร์


158. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน QA/QC , พนักงานบริหารทั่วไป , เกี่ยวการศึกษา/วิจัย/พัฒนาสูตรอาหาร อัพเดท 8 ก.พ. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่
เงินเดือนที่ต้องการ 17,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : สุพรรณบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร เทคโนโลยรการผลิตสัตว์น้ำ
ปริญญาตรีมหาวิทยาลัยศิลปากรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ


159. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่จัดสวน , หัวหน้างาน อัพเดท 31 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 30 จังหวัด : ลพบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พืชสวน(พืชสวนประดับ)


160. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานควบคุมคุณภาพ อัพเดท 27 ม.ค. 2564
ประเภทงานที่สนใจ : โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , เกษตร ปศุสัตว์ ประมง เหมืองแร่ , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​เทคโนโลยี​สุร​นารี เทคโน​โ​ล​ยี​การผลิตพืช
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​มหิศราธิบดีวิทยาศาสตร์​_คณิตศาสตร์​


<<< ก่อนหน้า    1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 334    ต่อไป >>>
หางานพริตตี้   หางานfreelance   หางาน ภูเก็ต   หางาน สระบุรี   หางานสมุทรสาคร   หางานจันทบุรี   หางานขาย   หางานก่อสร้าง   หางาน หาดใหญ่   หางานหาดใหญ่   หางาน mc   หางานในขอนแก่น   หางานราชการนครปฐม   หางานเลขา   หางานแถวนนทบุรี   หางานอยุธยา   หางานโรงงานระยอง  
BuddyJob.com © Copyright 2004-2023 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา