BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 13,534 ประวัติ


221. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Senior Creative , Creative Director , Creative Marketing อัพเดท 21 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายมัธยมสังคีตวิทยาศิลป์ภาษาฝรั่งเศส


222. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Creative , Creative , Creative อัพเดท 19 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ โฆษณา


223. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้จัดการร้านกาแฟ , ผู้จัดการร้านกาแฟ อัพเดท 18 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสยาม ประชาสัมพันธ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสายน้ำผึ้งศิลปภาษา


224. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงาน อัพเดท 17 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาลัยวิทยาราชภัฏสวนสุนันทา นิเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ศิลป์ จีน


225. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานธนาคาร อัพเดท 17 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , บัญชี การเงิน การธนาคาร
เงินเดือนที่ต้องการ 25,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


226. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Coordinator , Support , เลขานุการ อัพเดท 16 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 22,500 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต วารสารศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยศิลป์-ภาษา


227. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Corporate Communications อัพเดท 14 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 55,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาโท


228. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , เจ้าหน้าที่ธุรการ , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 14 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , จัดซื้อ คลังสินค้า , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์


229. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : UdhHancflek , UdhHancflek อัพเดท 11 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 43 จังหวัด : จันทบุรี
ปวส. UdhHancflek UdhHancflek
ต่ำกว่ามัธยมUdhHancflekUdhHancflek


230. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sandereoi , Sandercwj , Sanderzav อัพเดท 9 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , วิศวกร , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 22 จังหวัด : กำแพงเพชร
ต่ำกว่ามัธยม Sandermmd Sanderonv
ปวช.SandercspSanderpry


231. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Zodiacapy , Zodiacagc , Zodiacetv อัพเดท 4 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 200,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 37 จังหวัด : สงขลา
ปวช. Zodiacfav Zodiacoot
ปริญญาเอกZodiacgfxZodiactdz


232. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Creative , Sound Editor อัพเดท 1 ธ.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภาพยนตร์


233. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Beaconqhd , Beacontjb , Beaconaxe อัพเดท 30 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO , บุคคล ฝึกอบรม
เงินเดือนที่ต้องการ 42,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : ตาก
ปริญญาตรี Beaconmda Beaconypt
ปวส.BeaconzxkBeaconnje


234. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : JosephSmumb , JosephSmumb , JosephSmumb อัพเดท 29 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ) , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ.
เงินเดือนที่ต้องการ 40,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 4 จังหวัด : น่าน
ต่ำกว่ามัธยม JosephSmumb JosephSmumb
ต่ำกว่ามัธยมJosephSmumbJosephSmumb


235. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : สื่อสารภายในองค์กร อัพเดท 29 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 45,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 42 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม โฆษณา


236. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาฝ่ายขาย อัพเดท 26 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : บัญชี การเงิน การธนาคาร , การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 37,500 บาท เพศ : ชาย อายุ : 37 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​รามคำแหง สื่อสารมวลชน


237. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์​ , เจ้าหน้าที่ลูกค้า​สัมพันธ์​ , เจ้าหน้าที่​ฝ่ายบุคคล​ อัพเดท 26 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , บุคคล ฝึกอบรม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 37 จังหวัด : ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​ราชนครินทร์​ นิเทศศาสตร์​
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน​สตรี​เศรษบุตรบำเพ็ญ​อังกฤษ​-ธุรกิจ​


238. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Sale Marketing , Public Relations , Creative อัพเดท 24 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 20,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ประชาสัมพันธ์


239. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Operation Manager , Assistant Manager , Executive Secretary อัพเดท 24 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ 60,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : ภูเก็ต
ปริญญาตรี ธุรกิจบัณทิตย์ นิเทศศาสตร์ เอก โฆษณา


240. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Creative , Editor , Content specialist อัพเดท 24 พ.ย. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 24 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นิเทศสาตร์ วิชาเอก โฆษณา
ปวช.วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC นนทบุรี คอมพิวเตอร์กราฟิก


<<< ก่อนหน้า    1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 677    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap