BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 13,569 ประวัติ


13521. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : OPD , ARTIST DESIGN , ETC. อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี RAMKHAMHAENG UNIVERSITY MC.
มัธยมศึกษาต้น-ปลายTRANGWITTAYA SCHOOLSCIENCE


13522. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : OPD , ART DESIGN , ETC. อัพเดท 20 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี RAMKHAMHAENG UNIVERSITY MC.
มัธยมศึกษาต้น-ปลายTRANGWITTAYA SCHOOLSCIANCE


13523. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , นักข่าว , custumer service อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร สวัสดิ์รัตนาภิมุขศิลป์-คำนวณ


13524. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ , โอปอเรเตอร์ , ลูกค้าสัมพันธ์ อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นิเทศฯวารสารฯ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนยานาเวศวิทยาคมศิลป์-คำนวณ


13525. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 19 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี สวนดุสิต นิเทศาสตร์ศ
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสันิติราษร์


13526. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ช่างตัดต่อ , ประสานงาน , ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : สงขลา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนสตรียะลาศิลปคำนวณ


13527. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , การขาย , งานบันเทิง อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 8,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง นิเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 5ศิลป์ทั่วไป


13528. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักข่าว อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มทร.พระนคร โฆษณาและประชาสัมพันธ์
ปวช.อาชีวศึกษาธนบุรีคอมพิวเตอร์


13529. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักศึกษาฝึกงาน อัพเดท 18 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 35 จังหวัด : ชุมพร
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร ศิลป์คำนวณ


13530. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.ดอนเมืองทหารอากาศบำรุงศิลป์-ทั่วไป


13531. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เลขานุการ อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : เลขานุการ , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต วารสารศาสตร์


13532. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่บุคคล , call center , เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป อัพเดท 17 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายร.ร.บัวขาวศิลป์ - คำนวณ


13533. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานรับโทรศัพท์ , พนังงานต้อนรับ , ให้บริการ อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , เลขานุการ
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นนทบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.โพธิสารพิยากรอังกฤษ ญี่ปุ่น


13534. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : จัดซื้อ , ควบคุมเอกสาร , รับประกันคุณภาพ อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ , พัฒนาธุรกิจ พัฒนาองค์กรISO
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 44 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี ม.รามคำแหง สื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาวิทย์-คณิต


13535. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประสานงาน , ลูกค้าสัมพันธ์ , ธุรการ อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : การขาย การตลาด , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : ปทุมธานี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสถาบันราชภัฏพระนคร นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนธัญบุรีอังกฤษ ไทย สังคม


13536. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ , พนักงานบริการลูกค้า อัพเดท 16 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , งานบริการทั่วไป บริกร , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 38 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สื่อสารมวลชน
ปวช.โรงเรียนสยามบริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์


13537. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักแสดง อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า
เงินเดือนที่ต้องการ 7,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ม.สยาม นิเทศศาสตร์
ปวช.รร.เทคโนโลยีสยามคอมพิวเตอร์


13538. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ประชาสัมพันธ์ , พริตตี้ , สุขภาพความงาม อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 9,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 40 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี ราชภัฎพระนคร นิเทศศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ


13539. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : PR , Customer service อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบันเทิง นักแสดง พริ๊ตตี้ นักดนตรี นักร้อง
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 39 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เอก โฆษณา โท ประชาสัมพันธ์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนาคณิตศาสตร์-อังกฤษ


13540. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : creative ad. เบื้องหลังการผลิต , ฝ่ายสร้างสรรค์รายการ , งานสื่อมวลชนต่างๆ อัพเดท 15 ม.ค. 2550
ประเภทงานที่สนใจ : ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว , งานโฆษณา Creative ช่างภาพ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา
เงินเดือนที่ต้องการ 11,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 36 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง เทคโนโลยี สื่อสารมวลชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียน รัตนโกสินธ์สมโภชบางเขนวิทย์-คณิต


<<< ก่อนหน้า    1 ... 671 672 673 674 675 676 677 678 ... 679    ต่อไป >>>


BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap