BuddyJob.com เพื่อนรู้ใจคนหางาน สมัครงาน งานใหม่ อัพเดททุกวัน งานราชการ - เว็บผู้หญิง - เว็บท่องเที่ยว - ข่าว
หางาน งานราชการ ฝากประวัติ เทคนิคการหางาน
หางานตามจังหวัด , หางานตามประเภทงาน , หางานตามเขตกรุงเทพ , หางานยอดนิยม  



สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
งานที่ต้องการ
ประสบการณ์
ตั้งแต่ ถึง
ประเภทงาน
เพศ
เขต (เฉพาะกรุงเทพ)
อายุ
ตั้งแต่ ถึง
จังหวัด/ภาค
รูปประวัติ
คำค้นหา
 


Username :
Password :
ประเภท :



   ผลการค้นหา >> พบประวัติ 5,225 ประวัติ


261. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่ห้อง lab , ผู้ช่วยทางการแพทย์ อัพเดท 31 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : เพชรบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรีวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์


262. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : 15วัน อัพเดท 30 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานด้านอาหาร เครื่องดื่ม กุ๊ก
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 33 จังหวัด : นครราชสีมา
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคมวิทย์-คณิต


263. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เวชระเบียน/ประชาสัมพันธ์ , คีย์ข้อมูล/ธุรการ อัพเดท 30 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , ประชาสัมพันธ์ บริการลูกค้า , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 13,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนโพธิ์ทอง “จินดามณี”วิทย์ - คณิต


264. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : ผู้ช่วยพยาบาล อัพเดท 30 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 29 จังหวัด : สมุทรปราการ
มัธยมศึกษาต้น-ปลาย มหาวิทยาลัยอีสเทริ์นเอเชีย การพยาบาลเบื้องต้น
ปวช.กศน.อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


265. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : stanokpo.ru DUO34 , stanokpo.ru TMR22 , stanokpo.ru YUB34 อัพเดท 30 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , การขาย การตลาด , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 1,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 24 จังหวัด : ชัยนาท
ปริญญาตรี stanokpo.ru SWY81 stanokpo.ru TWK81
ปวส.stanokpo.ru SSX60stanokpo.ru VRF68


266. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Amazonnnfcs , Amazonnnllx , Amazonnnvan อัพเดท 28 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , แพทย์ พยาบาล เภสัช , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 65,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 6 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาโท Amazonnnunn Amazonnnvzv
ปริญญาตรีAmazonnnepbAmazonnnkja


267. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Avalanchexcx , Avalanchelxg , Avalanchecwq อัพเดท 28 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งาน Part time นักศึกษาฝึกงาน , วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , ล่าม ไกด์ มัคคุเทศก์ งานท่องเที่ยว
เงินเดือนที่ต้องการ 140,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 9 จังหวัด : ชลบุรี
ปริญญาตรี Avalanchenjd Avalancheokz
ปริญญาโทAvalancheolpAvalancherbp


268. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : indradrive.ru BHI79 , indradrive.ru OYJ83 , indradrive.ru THJ87 อัพเดท 27 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , นำเข้า ส่งออก งานด้านต่างประเทศ , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 35,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 17 จังหวัด : นครนายก
ปริญญาตรี indradrive.ru XOT16 indradrive.ru SGN03
ปริญญาโทindradrive.ru GSO29indradrive.ru WYS07


269. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : frequency-drives.ru VYY87 , frequency-drives.ru NBJ56 , frequency-drives.ru FXO79 อัพเดท 26 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เสื้อผ้า ช่างแพทเทิร์น ดีไซด์เนอร์ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 5 จังหวัด : น่าน
ต่ำกว่ามัธยม frequency-drives.ru NNC64 frequency-drives.ru YNX57
ปริญญาโทfrequency-drives.ru WJT28frequency-drives.ru LDJ98


270. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : variabledrive.ru ZIV38 , variabledrive.ru HVZ86 , variabledrive.ru GHB00 อัพเดท 26 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : วิทยาศาสตร์อาหาร โภชนาการ , นักข่าว บรรณาธิการ นักเขียน แปลภาษา , ผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการ งานผู้บริหาร
เงินเดือนที่ต้องการ 12,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 46 จังหวัด : แพร่
ปริญญาโท variabledrive.ru GWK47 variabledrive.ru KAX91
ปวส.variabledrive.ru SHT89variabledrive.ru CHJ97


271. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Carpetvkp , Carpetnph , Carpetopa อัพเดท 22 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : อื่นๆ , โปรแกรมเมอร์ คอมพิวเตอร์ IT , เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
เงินเดือนที่ต้องการ 32,500 บาท เพศ : 1 อายุ : 38 จังหวัด : ลำพูน
ปวส. Carpetagm Carpetcnr
ปริญญาเอกCarpetcahCarpetphz


272. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข , เจ้าหน้าที่ธุรการ , เจ้าหน้าที่ด้านงานบริการ อัพเดท 21 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , วิทยาศาสตร์ เคมี ชีวะ สิ่งแวดล้อม , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : สุโขทัย
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนเรศวร อนามัยชุมชน
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลกวิทย์-คณิต


273. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Clinical Research Associate อัพเดท 18 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : เศรษฐศาสตร์ สถิติ งานวิจัย หุ้น การประกันภัย
เงินเดือนที่ต้องการ ไม่ระบุ บาท เพศ : หญิง อายุ : 28 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล กายภาพบำบัด
มัธยมศึกษาต้น-ปลายสตรีวิทยาวิทย์-คณิต


274. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 16 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , งานบริการทั่วไป บริกร
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


275. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักวิชาการสาธารณสุข อัพเดท 16 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล
เงินเดือนที่ต้องการ 14,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 26 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี


276. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่คลังสินค้า , Stock control , Warehouse staff อัพเดท 16 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : จัดซื้อ คลังสินค้า , ธุรการ ประสานงาน คีย์ข้อมูล , โรงงาน การผลิต ควบคุมคุณภาพ
เงินเดือนที่ต้องการ 16,000 บาท เพศ : ชาย อายุ : 42 จังหวัด : อยุธยา
ปวส. วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก เคมี


277. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : พยาบาล อัพเดท 16 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 18,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 25 จังหวัด : ขอนแก่น
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยคริสเตียน พยาบาลศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายรร.บ้านไผ่พิทยาคมวิทย์-คณิต


278. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อัพเดท 15 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : แพทย์ พยาบาล เภสัช , งานบริการทั่วไป บริกร , สุขภาพความงาม เสริมสวย สปา ฟิตเนส
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาธารณสุขศาสตร์


279. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : Humminbirdiot , Humminbirdhgn , Humminbirdzys อัพเดท 15 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานบริการทั่วไป บริกร , ส่งเอกสาร ขับรถ แม่บ้าน รปภ. , การขาย การตลาด
เงินเดือนที่ต้องการ 10,000 บาท เพศ : 1 อายุ : 35 จังหวัด : นครปฐม
ปริญญาเอก Humminbirduba Humminbirdhrz
ปริญญาโทHumminbirdkwvHumminbirdvzf


280. ตำแหน่งงานที่ต้องการ : นักสาธารณสุข , งานการศึกษา อัพเดท 14 ต.ค. 2563
ประเภทงานที่สนใจ : งานการศึกษา วิชาการ อาจารย์ , แพทย์ พยาบาล เภสัช
เงินเดือนที่ต้องการ 15,000 บาท เพศ : หญิง อายุ : 24 จังหวัด : อำนาจเจริญ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล สาธารณสุขศาสตร์
มัธยมศึกษาต้น-ปลายโรงเรียนเสนางคนิคม


<<< ก่อนหน้า    1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 262    ต่อไป >>>






BuddyJob.com

© Copyright 2004-2021 All right reserved. | ข้อตกลงการใช้บริการ | ติดต่อเรา

sitemap